Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo

Bản dịch chính thức Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo.

Vào năm 1992, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố quyển “Catechismus Catholicae Ecclesiae” do Tòa Thánh Vatican soạn thảo. Tại đất nước chúng ta, cũng đã ra đời nhiều Bản dịch để dùng tạm trong khi chờ đợi Bản dịch chính thức. Trong vòng hơn 5 năm, ban chuyên môn của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã duyệt lại Bản dịch lần cuối cùng.

Ngày 25-6-2009, Đức Hồng Y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, đã ký chấp thuận cho ấn hành Bản dịch Việt ngữ chính thức.

Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả.

 

kinhthanhvn