2-8: Thứ Bảy sau Chúa nhật XVII Thường Niên (năm chẵn)

Gr 26,11-16.24; Tv 68; Mt 14,1-12.

1-8: Thứ Sáu sau Chúa nhật XVII Thường Niên (năm chẵn)

Gr 26,1-9; Tv 68; Mt 13,54-58.

31-7: Thứ Năm sau Chúa nhật XVII Thường Niên (năm chẵn)

Gr 18,1-6; Tv 145; Mt 13,47-53.

30-7: Thứ Tư sau Chúa nhật XVII Thường Niên (năm chẵn)

Gr 15,10.16-21; Tv 58; Mt 13,44-46.

Ngày 29 tháng 7: Thánh nữ Mác-ta (Lễ nhớ)

1 Ga 4,7-16 ; Tv 33; Ga 11,19-27 hoặc : Lc 10,38-42.

28-7: Thứ Hai sau Chúa nhật XVII Thường Niên (năm chẵn)

Gr 13,1-11; Đnl 32; Mt 13,31-35.

27-7: CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - Năm A

1 V 3,5.7-12; Tv 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52.

Ngày 25 tháng 7: Thánh Gia-cô-bê, tông đồ (Lễ kính)

2 Cr 4,7-15; Tv 125; Mt 20,20-28. 

24-7: Thứ Năm sau Chúa nhật XVI Thường Niên (năm chẵn)

Gr 2,1-3.7-8.12-13 ; Tv 35 ; Mt 13,10-17.

23-7: Thứ Tư sau Chúa nhật XVI Thường Niên (năm chẵn)

Gr 1,1.4-10; Tv 70; Mt 13,1-9.

Ngày 22 tháng 7: Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na (Lễ nhớ)

Dc 3,1-4a; hoặc : 2 Cr 5,14-17; Tv 62; Ga 20,1-2.11-18. 

21-7: Thứ Hai sau Chúa nhật XVI Thường Niên (năm chẵn)

Mk 6,1-4.6-8; Tv 49; Mt 12,38-42.

20-7: CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - Năm A

Kn 12,13.16-19; Tv 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43.

19-7: Thứ Bảy sau Chúa nhật XV Thường Niên (năm chẵn)

Mk 2,1-5; Tv 9B; Mt 12,14-21.

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: