31/01 – Chúa nhật IV thường niên C

Gr 1, 4-5, 17-19; 1 Cr 12,31 - 13,13; Lc 4, 21-30

Các bài đọc lễ Tết Nguyên Đán

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trong Đức Kitô.

07/02 – CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN

Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời Con của Chúa.

06/02 – Thứ bảy đầu tháng. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo.

Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng biết Ta".

05/02 – Thứ sáu đầu tháng. Thánh Agata.

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra

04/02 – Thứ năm đầu tháng. Tuần 4 thường niên.

Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống: Chúa có những lời ban sự sống đời đời

03/02 – Thứ tư tuần 4 thường niên.

Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống. - All.

02/02 – Thứ ba. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH.

PHÚC ÂM: Lc 2, 22-40

01/02 – Thứ hai tuần 4 thường niên.

PHÚC ÂM: Mc 5, 1-20

30/01 – Thứ bảy tuần 3 Thường Niên

PHÚC ÂM: Mc 4, 35-41

29/01 – Thứ sáu tuần 3 Thường Niên

PHÚC ÂM: Mc 4, 26-34

28/01 – Thứ năm. Thánh Tôma Aquinô.

PHÚC ÂM: Mc 4, 21-25

27/01 – Thứ tư tuần 3 Thường Niên

PHÚC ÂM: Mc 4,1-20

26/01 – Thứ ba. Thánh Timôthê và thánh Titô.

2 Tm 1, 1-8; Lc 10, 1-9

25/01 – Thứ hai. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI.

Cv 22, 3-16; Mc 16, 15-18

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: