28-11: Thứ sáu sau Chúa Nhật tuần 34 Thường Niên (năm chẵn)

 Kh 20, 1-4. 11 - 21, 2; Tv 83, 3. 4. 5-6a và 8a; Lc 21, 29-33

27-11: Thứ năm sau Chúa Nhật tuần 34 Thường Niên (năm chẵn)

 Kh 18, 1-2, 21-23; 19, 1-3. 9a; Tv 99, 2. 3. 4. 5; Lc 21, 20-28

26-11: Thứ tư sau Chúa Nhật tuần 34 Thường Niên (năm chẵn)

Kh 15, 1-4; Tv 97, 1. 2-3ab. 7-8. 9; Lc 21, 12-19

25-11: Thứ ba sau Chúa Nhật tuần 34 Thường Niên (năm chẵn)

Kh 14, 14-19; Tv 95, 10. 11-12. 13; Lc 21, 5-11

23-11: Chúa Nhật 34 Thường Niên (năm A). ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

Ed 34, 11-12. 15-17; Tv 22, 1-2a. 2b-3. 5. 6; 1 Cr 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46

22-11: Thứ bảy sau Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên (năm chẵn). Thánh Cêcilia

Kh 11, 4-12; Tv 143, 1. 2. 9-10; Lc 20, 27-40

20-11: Thứ năm sau Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên (năm chẵn)

Kh 5, 1-10; Tv 149, 1-2. 3-4. 5-6a và 9b; Lc 19, 41-44 

19-11: – Thứ tư sau Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên (năm chẵn)

Kh 4, 1-11; Tv 150, 1-2. 3-4. 5-6; Lc 19, 11-28

17-11: Thứ hai sau Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên (năm chẵn). Thánh nữ Êlisabét Hunggari

Kh 1, 1-4; 2, 1-5a ; Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6; Lc 18, 35-43

16-11: Chúa Nhật 33 Thường Niên (năm A). Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Cn 31, 10-13, 19-20. 30-31; Tv 127, 1-2. 3. 4-5; 1 Tx 5, 1-6; Mt 25, 14-30

15-11: Thứ bảy sau Chúa Nhật tuần 32 Thường Niên (năm chẵn)

3 Ga 5-8; Tv 111, 1-2. 3-4. 5-6; Lc 18, 1-8

14-11: Thứ sáu sau Chúa Nhật tuần 32 Thường Niên (năm chẵn)

 2 Ga 4-9; Tv 118, 1. 2. 10. 11. 17. 18; Lc 17, 26-37

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: