Trong cuộc tranh luận của Ngài với nhóm Biệt Phái, Đức Giê-su trả lời một vấn đề nan giải giữa nghĩa vụ của người công dân trần thế và nghĩa vụ của người công dân Nước Trời khi công bố rằng “Của Xê-da trả về Xê-da, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa”.

Xem tiếp »

Thánh Phao-lô khích lệ các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca và ca ngợi đức tin kiên vững của họ: dù chỉ đón nhận Tin Mừng trong một thời gian ngắn, họ đã phải chịu trăm chiều gian nan thử thách.

Xem tiếp »


Chú giải và gợi ý suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên A:Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Thánh Phao-lô khích lệ các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca và ca ngợi đức tin kiên vững của họ: dù chỉ đón nhận Tin Mừng trong một thời gian ngắn, họ đã phải chịu trăm chiều gian nan thử thách.

Hồ tắm theo nghi thức có từ 2.000 năm được khai quật tại Israel

Khám phá ra một hồ tắm theo nghi thức có từ 2.000 năm hỗ trợ cho các nguồn lịch sử cho thấy sự hiện diện của một nơi định cư của người Do Thái thời Đền Thờ thứ hai tại vùng của khám phá.

Truyện tranh Kinh Thánh

Kính gửi quý độc giả thông tin sau đây của Chương trình Chuyên đề Giáo Dục.